top of page

Naging kontento ka ba sa pagtugon ng inyong LGU sa Covid - 19?GCQ na! Habang patuloy tayong nag-iingat, naging kontento ka ba sa paraan ng pagtugon ng inyong LGU sa Covid - 19? Oo? Hindi?


Ibahagi sa amin ang iyong sagot at lungsod!


#YouthVotePhilippines7 views0 comments
bottom of page