Hindi ka pa botante? Tara, #MagparehistroNa!

Ang pagpaparehistro ang unang hakbang sa proseso ng pagpili ng ating magiging pinuno.


Para sa impormasyon tungkol sa Voter's Registration at Youth Vote Philippines, bisitahin ang aming website! https://www.youthvoteph.org/post/register-to-vote

#YouthVotePhilippines
16 views0 comments

Recent Posts

See All