top of page

Hanggang saan aabot ang boses mo?


Tayo ay para sa Accessible Registration and Voting for Every Citizen! Bilang isang Kabataang Pilipino, Kasama Ka upang palakasin ang kamalayan.


Tayo ay para sa Voters Education and Issue-based Agenda! Kabahagi Ka sa pananaliksik at pagbibigay linaw sa mga isyung kinakaharap ng ating bansa.


Tayo ay para sa Good Governance and Civic Education! Kaisa Ka sa pagpapatibay sa isang maayos, makabago, at maka-Pilipinong pamamahala.


Boses ng kabataan ang kinabukasan ng bayan. Kabilang Ka sa 2022! Sali na! bit.ly/KabilangKaSa2022


#KabilangKaSa2022 #YouthLedPH #YouthVotePhilippines
19 views0 comments
bottom of page